Hyppää sisältöön

Diabetes ja työelämä

Diabetes on sairaus, joka pitää ottaa huomioon niin ammatinvalinnassa kuin työelämässä toimiessakin. Nykyään on enää harvoja ammatteja, jotka eivät sovellu tyypin 1 diabetesta sairastavalle. Hyvät omahoitotaidot ja -työkalut sekä muun muassa elintavat ja mielen hyvinvointi tukevat tyypin 1 diabetesta sairastavan työssä jaksamista.

Diabeteksesi hoito vaatii sekä verensokerin omaseurantaa että insuliinin annostelua joko pistämällä tai pumpulla annosteltuna useita kertoja päivässä. Diagnoosin saaminen saattaakin herättää mietteitä ja huolia ammatinvalintaan sekä työelämässä pärjäämiseen että työssä jaksamiseen liittyen.

Hoitosuunnitelma apuna opiskelussa ja työelämässä

Vietämme ison osan ajastamme opiskellen tai töissä. Siksi diabeteksesi omahoito on välttämätöntä myös työpäivän aikana. Omahoitosi periaatteet on kirjattu hoitosuunnitelmaasi. Yhdessä ammattilaisten kanssa laatimasi hoitosuunnitelman yhtenä tarkoituksena on varmistaa sinulle tasainen verensokeritaso, sillä liian korkeat tai matalat verensokerit vaikuttavat työ- ja toimintakykyysi.

Hoitosuunnitelman laatiminen tukee sekä ammattiin opiskeluasi että työelämässä pärjäämistäsi.


Ammatinvalinta ja diabetes eri ammattialoilla

Hoitomenetelmien kehittyminen takaa paljon mahdollisuuksia myös diabetesta sairastavalle. Ammatin valintaan ja työasioihin liittyen on tärkeää, että pohdit omia toiveita, arvoja ja vahvuuksiasi ja tunnistat omat mahdolliset rajoitteesi.

Lue lisää ammatinvalinnasta ja diabeteksesta työelämässä:


Työssä jaksaminen

Erilaisten verensokeriseurantavälineiden kehittymisen myötä, seuranta työpäivän aikana on aiempaa helpompaa. Vaivattomampi seuranta ja muun muassa pumppuhoidon kehittyminen puolestaan ehkäisevät hypoglykemioita, jolloin vaarallisen alas laskevat verensokeriarvot työpäivän aikana ovat aiempaa harvinaisempia.

Diabeteksen ohella, työssä jaksamiseesi vaikuttavat ennen kaikkea

  • muut henkilökohtaiset ominaisuutesi (kuten elintavat ja mielen hyvinvointi)
  • käytössäsi olevat omahoitotaidot ja hoitotarvikkeet
  • omahoitosi ohjaus ja käytössä olevat voimavarasi tavoitella hoitotavoitteita.

Diabeteksen puheeksiotto työpaikalla

Avoin keskustelu hoitopaikkasi ja työterveyshuoltosi sekä yhdessä työnantajasi kanssa, voi usein helpottaa työssä jaksamistasi. Jos olet vasta sairastunut, voit pohtia, toisiko avoimuus sinulle esimerkiksi parempia mahdollisuuksia työpäivän aikaiseen verensokeriseurantaan ja insuliinin pistämiseen sekä työn tauottamiseen.

Avoimuutta puoltaa myös työturvallisuusnäkökulma. Jos diabeteksesi voi aiheuttaa vaaratilanteita työtehtävissä, on sairaudesta syytä kertoa työnantajalle. Oman terveytesi vuoksi kertominen on tärkeää erityisesti silloin, jos et itse huomaa verensokerisi laskua.

Avoimuus ja erilaisten vaihtoehtojen pohtiminen voi myös mahdollistaa esimerkiksi työnkiertokokeiluja tai mahdollisuuden sijoittua samassa työyhteisössä toisenlaiseen työtehtävään.

Tutkimusten mukaan jo pienetkin järjestelyt työpaikalla voivat vähentää työn ja diabeteksen yhdistämisestä aiheutuvaa stressiä.

Pohditko työssäjaksamistasi?

Kaikista seuranta- ja hoitomenetelmistä huolimatta, työn ja diabeteksen yhteensovittaminen voi varsinkin sairauden alkuvaiheessa aiheuttaa sinulle stressiä. Stressi taas heikentää työssä jaksamistasi. Jos huomaat sairautesi aiheuttavan liiallista stressiä työpäivien aikana, ole mahdollisimman pian yhteydessä omaan hoitopaikkaasi. Myös työterveyshuolto tukee työssä jaksamisessa.

Pikainen ratkaisujen etsiminen ongelmiin ehkäisee stressin ja ongelmien pitkittymistä ja tukee työssä jaksamistasi.


Kuntoutuksesta vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseksi

Työ- ja toimintakykyä voidaan edistää kuntoutuksella. Vastuu kuntoutukseen ohjaamisestasi on hoitotahollasi. Erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista voit kysyä joko omasta hoitopaikastasi tai työterveyshuollosta.

Lisätietoa kuntoutuksesta

Lue lisää kuntoutuksesta työkyvyn tukena Diabetesliiton maksuttomasta Diabetes työelämässä – ammatinvalinta ja eri aloilla työskentely -oppaan luvusta 6.


Kuntoutuksesta voit lukea myös Diabetesliiton toimittaman Sosiaaliturvaoppaan luvusta 5. Oppaan voit ladata maksutta D-kaupasta.


Kela järjestää kuntoutusta tyypin 1 diabetesta sairastavalle. Lue sopeutumisvalmennuksesta lisää Kelan verkkosivulta.


Diabetes ja vuorotyö

Vuorotyö ja valvominen yötyössä voivat vaikuttaa negatiivisesti sekä verensokeritasapainoosi että jaksamiseesi. Vuorotyössä säännöllisen ateriarytmin ylläpitäminen voi olla haasteellista ja se voi altistaa myös painonnousulle. Lisäksi vuorotyöhön saattaa liittyä kohonnut riski sairastua muun muassa verenpainetautiin ja tyypin 2 diabetekseen. Vuorotyön tekeminen voi altistaa myös uniongelmille.

Toisaalta verensokeriseurannan uudet mahdollisuudet sekä hoitovälineiden kehittyminen, mahdollistavat sinulle aiempaa paremmat mahdollisuudet välttää liian matalia tai korkeita verensokeriarvoja myös vuorotyössä.

Vinkkejä vuorotyöhön sopeutumiseen

Vinkkejä vuorotyöhön sopeutumiseen, stressin hallintaan sekä muun muassa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen löydät Työterveyslaitoksen verkkosivulta.

Hyvinvoinnin polkujen Vuorotyö ja ravitsemus -infograafista löydät vinkkejä aterioiden suunnitteluun ja koostamiseen lautasmallin mukaisesti.


Diabetesta sairastava työyhteisössä

Työsyrjintä terveyden perusteella on kiellettyä: työntekijöitä ei sairauden vuoksi saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Omasta sairaudesta kertominen esihenkilölle, työkavereille ja -kollegoille on lopulta aina jokaisen oma, henkilökohtainen päätös. Kuitenkin, jos diabetes voi aiheuttaa vaaratilanteita työtehtävissä, tulisi sairaudesta kertoa työantajalle. Työturvallisuutta sekä diabetesta sairastavan omaa turvallisuutta lisää myös diabeteksesta kertominen työtovereille.

Tutkimusten mukaan diabetesta sairastavan työssä jaksamista tukee sekä itsensä hyväksyminen ja omahoito että työtovereiden, johdon ja terveydenhuollon tuki. Lue Diabetesliiton sivuilta lisää, miten huomioida tyypin 1 diabetesta sairastava työntekijänä ja työtoverina.

Klikkaa kuvassa olevia oransseja infomerkkejä ja lue tyypin 1 diabeteksesta työelämässä.

Lisätietoa diabeteksesta työelämässä löydät


Lähteet: Terveyskylä, Diabetesliitto