Hyppää sisältöön

Tukiverkot

Diabetesta sairastavalle läheiset ovat usein tärkeä tukiverkosto. Myös vertaistuki on vahvuus jaettaessa omahoitoon ja diabeteksen kanssa elämiseen liittyviä kokemuksia ja ajatuksia. 

Läheisen ei tarvitse olla omahoidon asiantuntija tai antaa konkreetista apua diabeteksen hoidossa. Olemassaolo, rinnalla kulkeminen ja kuunteleminen riittävät.  On tärkeää, että läheisten seurassa diabetesta sairastava voi kokea olevansa edelleen arvokas omana itsenään, sairaudesta riippumatta.

Läheisen sairastuminen aiheuttaa usein huolta. Se voi vaikuttaa parisuhteen, perheen tai ystävyyssuhteen rooleihin. Parisuhdekeskus Kataja on tuottanut aiheesta podcastin “Vakava sairaus perheessä ja parisuhde”.

Vertaistuki

Joskus voi olla helpointa puhua sairaudesta toisen samassa tilanteessa olevan ja samoja asioita arjessa elävän kanssa. Vertaistuki on ajatusten vaihtamista samassa tilanteessa olevien kanssa. Parhaimmillaan vertaistuki antaa voimaa sairauden kanssa jaksamiseen.

Video: Vertaistuki auttaa diabeteselämässä (Diabetesliitto, kesto 2:32)

Diabetesliiton tarjoama vertaistuki

Diabetesliitolla on tarjolla diabetesta sairastaville vertaistukea. Löydät lisätietoa vertaistuen mahdollisuuksista Diabetesliiton verkkosivuilta.


Vertaistukea on tarjolla myös Diabetesliiton omissa Facebook-ryhmissä. Tyypin 1 diabetesta sairastavien Facebook-ryhmät löydät nimellä:

Ajatuksia vertaistuesta

”Tulee se yhteenkuuluvuuden tunne. Kokemusten jakaminen on mukava asia.”

”Käydyt keskustelut ovat vahvistaneet uskoa omaan pärjäämiseen.”

”Samassa veneessä ollaan ja ongelmat ovat jokaisella isossa kuvassa samanlaisia.”

”Vertaistuki oli hyvä tapa saada vinkkejä ja puhtia itsehoitoon.”

Kiinnostaako yhdistystoiminta?

Jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja Diabetesliiton jäsenyydestä, löydät lisätietoa Diabetesliiton diabetes.fi-verkkosivustolta.


Diabetesliiton kurssit

Diabetesliitolla on tarjolla erilaisia kursseja sekä työ- että eläkeikäisille tyypin 1 diabetesta sairastaville. Löydät lisätietoja kursseista, kurssien hinnat ja hakuohjeet Diabetesliiton verkkosivuilta.


Kelan kuntoutuskurssit

Myös Kela tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja tyypin 1 diabetesta sairastaville. Kurssit tarjoavat oivan mahdollisuuden myös ajatusten vaihtoon vertaisten kanssa.


Arkeen Voimaa -ryhmät

Arkeen Voimaa-toiminta parantaa ryhmäläisen elämänlaatua ja arjessa jaksamista. Ryhmän tuki kannustaa tekemään myönteisiä muutoksia pienin askelin. Ryhmässä kaikki ovat tasavertaisia ja voit saada myös uusia ystäviä. Löydät lisätietoa ryhmistä Arkeen Voimaa sivustolta.

Vihreä huovasta leikattu sydän. Kuvituskuva.

Toivo-vertaistukisovellus 

Sovellus ei liity tiettyyn sairauteen tai vammaan. Se on palvelu, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa kaikille sairastuneille, vammautuneille ja heidän läheisilleen. 


Lähellä.fi

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia.


Tukea sairastuneen läheiselle 

Pitkäaikaissairauteen sairastuneen läheinen voi myös kaivata tukea. Läheisenä on tärkeää huolehtia omasta jaksamisesta. Aiheesta löytyy lisätietoa Terveyskylän Kuntoutumistalosta.