Hyppää sisältöön

Jalkojen hoito

Parhaita keinoja ehkäistä jalkaongelmia on huolehtia hyvästä diabeteksen hoitotasapainosta. Jalkojen kuntoa kannattaa myös seurata sekä hoitaa omatoimisesti pitämällä huolta jalkojen puhtaudesta ja pienten ihovaurioiden hyvästä hoidosta. Tyypin 1 diabeteksen aiheuttamia jalkaongelmia voi ehkäistä myös eri tilanteisiin valituilla sopivilla ja tarkoituksenmukaisilla jalkineilla. Jalkojen hoito on tärkeä osa päivittäistä omahoitoa.

Jalkojen päivittäinen omahoito

Pitkällä aikavälillä erilaisia jalkaongelmia voivat aiheuttaa muun muassa liian korkeat verensokerit, korkeat veren rasva-arvot ja korkea verenpaine. Jalkaongelmien syntyä voi ehkäistä huolehtimalla hyvästä diabeteksen hoitotasapainosta ja päivittäisestä jalkojen omahoidosta.

Päivittäinen jalkojen omahoito koostuu

 • ihon ja kynsien hoidosta
 • oikeanlaisten kenkien ja sukkien valinnasta
 • jalkojen tutkimisesta kotona
 • pienten vammojen omahoidosta.

Anna hetki aikaa jaloillesi ja selvitä Diabetesliiton materiaalin avulla, kuinka jalkasi voivat.


Jalkojen tutkiminen

Jalkojesi tutkiminen omassa hoitopaikassasi on tärkeä osa diabeteksesi seurantaa. Jalat tulisikin tutkia vastaanotolla 6–12 kuukauden välein.

Jalkojen tutkiminen terveydenhuollossa

Terveydenhuoltoalan ammattilainen arvioi jalkojen kuntoa neliportaisen riskiluokituksen avulla.

Jalkojen riskiluokat

Riskiluokituksen avulla voidaan ennustaa, millainen riski sinulla on saada jalkoihin pitkäaikainen haava.

Jalkoja tutkittaessa ammattilainen arvioi mm.

 • jalkojen verenkiertoa ja tuntoa
 • ihon kuntoa
 • jalkojen mahdollisia rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia.

Jos ongelmia ei ole, jalan riskiluokka on 0 eli jalka on terve. Riskiluokissa 1, 2 ja 3 jaloissa on havaittavissa eriasteisia hermoston ja/tai verenkierron ongelmia. Lisätietoa jalkojen riskiluokituksesta löydät Diabetesliiton verkkosivulta.


Jalkojen omatoiminen tutkiminen kotona

Jalkojen päivittäinen omatoiminen tutkiminen ja mahdollisten riskien tunnistaminen ehkäisevät parhaiten vakavia jalkaongelmia.

Tutki jalkasi päivittäin. Apuna voit käyttää esimerkiksi peiliä. Tarkkaile erityisesti

 • ihon kuntoa
 • mahdollisia ihorikkoja, hankaumia tai kovettumia
 • sisään kasvaneita kynsiä
 • punoitusta kynnen ympärillä
 • nivelten ja varpaiden mahdollisia virheasentoja.

Voit helpottaa jalkojen omahoitoa yksinkertaisilla hoitovälineillä ja hoitotuotteilla. Muistathan, että jalkainfektioiden ehkäisemiseksi diabetesta sairastavan jalkojen hoitovälineet ovat aina henkilökohtaisia. Vinkkejä jalkojen omahoitovälineistä löydät klikkaamalla kuvan oransseja infomerkkejä.

Testaa jalkojesi tunto itse

Katso Diabetesliiton videolta, miten voit testata jalkojen tuntoa kotioloissa yhdessä läheisesi kanssa.

Video: Jalkojen tunnon testaaminen (Diabetesliitto, kesto 1:44)

Pienten ihovaurioiden omahoito

Pieniä jalkaongelmia voit hoitaa myös itse. Alla olevasta kuvasta löydät ohjeet pienten ihovaurioiden hoitoon sekä toimintaohjeet, jos haavan kunto huolettaa tai itsehoidosta huolimatta haavan kunto huononee. Ohjeita pienten ihovaurioiden omatoimiseen hoitoon löydät klikkaamalla kuvan oransseja kysymysmerkkejä.


Millainen on hyvä jalkine?

Oikein valitut jalkineet edistävät diabetesta sairastavan jalkaterveyttä ja ehkäisevät esimerkiksi jalkahaavojen syntymistä. Hyvät kengät suojaavat jalkojasi myös mm. auringon kuumentamilta alustoilta ja teräviltä tai hiertymiä aiheuttavilta kiviltä. Kiinnitä erityistä huomiota jalkineidesi valintaan, jos jaloissasi on todettu hermomuutoksia tai verenkierron heikentymistä.  

Vinkkejä hyvän jalkineen valintaan löydät klikkaamalla kuvan oransseja infopalloja.


Muu jalkojen omahoito

Päivittäisen jalkojen pesun ja kuivaamisen, jalkojen ja säärien ihon rasvaamisen sekä sopivien sukkien ja kenkien käytön ohella on tärkeä huolehtia hyvästä alaraajojen lihasvoimasta ja nivelten liikkuvuudesta.

Jalkajumpan hyödyt

Säännöllinen venytyksiä ja vahvistavia harjoitteita sisältävä jalkajumppa tukee alaraajojen ja jalkaterien oikeanlaisia toimintoja. Jalkajumppa voi estää

 • jalkakipuja
 • alaraajojen, jalkaterien ja varpaiden virheasentoja ja
 • toiminnallisen lattajalan (ns. linttaan astumisen) kehittymistä.

Jumppaa jalkojasi

Vinkkejä jalkaterien lihaksia ja verenkiertoa elvyttävään jalkajumppaan löydät Luustoliiton Vahvat jalat jalkateräjumppa -videolta.

Video: Vahvat jalat jalkateräjumppa (Luustoliitto, 6:52).

Lisätietoa diabetesta sairastavan jalkaterveydestä

Lähteinä käytetty: Diabetesliitto, Terveyskylä, Terveyskirjasto