Hyppää sisältöön

Lapsen ja nuoren diabetes

Tyypin 1 diabetes puhkeaa lapselle yleensä täytenä yllätyksenä. Sairauden syitä ei edelleenkään tunneta, mutta asiaa pyritään selvittämään monissa tutkimuksissa. Tällä hetkellä tiedetään, että taustalla on todennäköisesti perinnöllinen alttius ja jokin sairastumiselle altistava ympäristötekijä. Suurin osa tyypin 1 diabetekseen sairastuvista sairastuu lapsuus- tai nuoruusiässä. Sairastua voi kuitenkin missä iässä tahansa.

Tyypin 1 diabetes lapsella ja nuorella

  • Sairastumisen taustalla on autoimmuunitulehdus, joka tuhoaa haiman insuliinia tuottavat solut.
  • Tyypin 1 diabeteksen kehittyminen on kuukausien tai vuosien mittainen prosessi.
  • Osalla perheistä lapsen sairastumisen riski on saattanut olla tiedossa tutkimuksiin osallistumisen johdosta.
  • Diabeteksen oireet syntyvät vasta, kun haiman insuliinia tuottavista soluista on jäljellä arviolta 10–20 prosenttia. 
  • Tyypillisiä oireita lapsella ovat jano, virtsamäärien lisääntyminen ja väsymys. Tosinaan oireita voi olla vaikea tunnistaa.
  • Aina, jos herää epäily lapsen sairastumisesta diabetekseen, tulee tilanne arvioida välittömästi!

Jos epäilet lapsesi sairastuneen tyypin 1 diabetekseen, ota välittömästi yhteys terveydenhuoltoon!

Katso video Sisun sairastumisesta tyypin 1 diabetekseen.

Video: Mittaa taaperon verensokeri (Diabetesliitto, kesto 1:27).

Diabeteksen hoito 

Diabeteksen hoidossa puhutaan yleisesti omahoidosta. Omahoito ei kuitenkaan tarkoita yksin hoitamista, vaan perhe saa lapsen diabeteksen hoitoon tukea hoitopaikasta.

Sairastumisen alkuvaiheessa hoito on usein kaavamaista ja perhe tarvitsee enemmän tukea hoitopaikasta. Ajan kuluessa ja kokemuksen karttuessa hoidosta tulee joustavampaa ja hoito mukautuu erilaisiin arjen tilanteisiin.

Lapsen sairastuminen on perheelle usein järkytys. Sopeutumisessa auttaa luotettava tieto sairaudesta ja sen hoidosta. Sairastuminen herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia.


Insuliinihoito 

Kun perheessä on tyypin 1 diabetesta sairastava lapsi tai nuori, ovat verensokerin seuranta ja insuliinin annostelu jokapäiväinen osa arkea. Tyypin 1 diabetesta hoidetaan aina insuliinilla, joka on diabetesta sairastavalle elintärkeää. Insuliinihoitoa toteutetaan joko monipistoshoitona tai pumpulla.

Insuliinihoidon toteutusmuodoksi valitaan lapsen ikävaiheeseen ja perheen elämäntilanteeseen sopivin hoitomuoto. Yhtä oikeaa ja parasta tapaa ei ole, vaan insuliinihoito räätälöidään jokaiselle yksilöllisesti.

Hoitoa arvioidaan ajan kuluessa huomioiden samalla lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet. 

Lisätietoa insuliinihoidosta

Lapsen ja nuoren insuliinihoidosta löydät lisää tietoa Terveyskylän Lastentalosta.

Diabetesliiton videolta voitte yhdessä katsoa, mitä Inskamies kertoo insuliinihoidosta.

Video: Inskamies tulee apuun, kun Oy Haima Ab:ssä on ongelmia (Diabetesliitto, kesto 3:08).

Erilaiset arjen tilanteet 

Lapsen diabeteksen hoito pyritään aina suunnittelemaan niin, että hoito sopii mahdollisimman hyvin perheen arkeen. Vastuu hoidosta on perheen aikuisilla, ja lapsi osallistuu oman hoitonsa käytännön toteuttamiseen yksilöllisesti oman ikävaiheensa mukaisesti.

On hyvin yksilöllistä, minkä ikäisenä diabetesta sairastava lapsi alkaa osallistua tai ottaa vastuuta omasta hoidostaan. Tähän vaikuttavat lapsen ikätasoinen kehitys, diabeteksen sairastamisaika sekä käytössä oleva hoitomuoto. Voit tarstella aihetta allaolevien korttien avulla.

Vinkkejä arkisiin tilanteisiin

Diabetesta sairastavan lapsen tai nuoren on tärkeä saada samanlaisia kokemuksia kuin muutkin ikätoverit. Monet tilanteet vaativat kuitenkin yleensä hieman suunnittelua.

Vinkkejä erilaisiin arjen tilanteisiin löydät klikkaamalla kuvan oransseja infomerkkejä.


Diabeteksen seuranta 

Diabetesta sairastavan elämään kuuluvat säännölliset seurantakäynnit terveydenhuollossa. Seurannan pohjana on yksilöllinen hoitosuunnitelma. Seurannasta löydät tietoa Terveyskylän Lastentalosta.

Lapsuudessa omaksutut terveyttä edistävät elämäntavat, kuten ruokailutottumukset ja säännöllinen liikkuminen, ehkäisevät lisäsairauksien syntyä diabetesta sairastavalla. Myös diabeteksen säännöllinen seuranta on lisäsairauksien ehkäisyssä merkittävässä roolissa.

Löydät tietoa diabetekseen liittyvistä lisäsairauksista klikkaamalla kuvan oransseja infomerkkejä.


Lähteinä käytetty: Terveyskylän Lastentalo, Diabetesliitto