Hyppää sisältöön

Murrosikä

Murrosiässä nuori irtaantuu lapsuudesta ja etsii omaa tapaansa olla aikuinen. Samalla kun nuori haluaa irtaantua huoltajistaan ja auktoriteeteista, hän harjoittelee itsenäisten hoitoratkaisujen tekemistä. Murrosikä on tärkeää aikaa tarjota nuorelle tilaa kokeilla, kasvaa ja lopulta itsenäistyä. Samalla on hyvä varmistaa, että nuorella on riittävästi tarjolla yksilöllistä tukea diabeteksen omahoitoon.

Diabetes murrosiässä

Kasvaminen erilaisten ristiriitaisten tunteiden ja uhmakkaankin käyttäytymisen kautta kuuluu nuoren normaaliin kehitykseen. Varhaisnuoruudessa käynnistyvä hormonitoiminta vaikuttaa myös nuoren diabetekseen. Murrosiässä insuliinin kokonaistarve kasvaa ja usein sekä perus- että pikainsuliiniannoksia pitää nostaa. Perusinsuliinia tarvitaan aiempaa enemmän erityisesti öisin.

Sairastumisikä vaikuttaa nuoren sopeutumiseen sairauteensa. Jos nuori on äskettäin sairastunut, saattaa asian käsittely olla vielä kesken. Murrosiässä nuori saattaa sulkea tai jopa kieltää diabeteksen pois mielestään, mikä voi vaikeuttaa hoitoa ja hoitotasapainon ylläpitoa sekä johtaa omahoidon laiminlyömiseen. Toisella taas sairaus ja sen hoito ovat olleet läsnä vauvasta saakka, ja niistä on ehtinyt muodostua yksi osa nuoren arkea.

Kun hoitovastuu siirtyy yhä enemmän nuorelle itselleen, on tärkeintä vastuun ja itsenäisyyden lisääntyminen oikeassa tahdissa.


Nuori ja ystävät

Sairaudesta kertominen kavereille voi tuntua haastavalta. Avoimuus lisää kuitenkin nuoren omaa turvallisuutta, kun ainakin läheisimmät ystävät osaavat toimia oikein mahdollisissa yllätystilanteissa, esimerkiksi yhteisissä juhlissa tai matkoilla.

Tukea omahoitoon

Kuuntele podcast

Tukea ja turvaa ihmissuhteista -podcastissa puhutaan muun muassa ihmissuhteista sekä siitä, milloin omasta diabeteksesta tulee kerrottua uudelle ihmiselle. Jakso on osa Diabetesliiton Diabeteksen äärellä -podcast-sarjaa.


Vertaistuki ja kurssit

Sopeutumisvalmennuksessa ja nuortenkursseilla voi sekä tavata muita diabetesta sairastavia nuoria että saada tukea omahoitoon. Löydät lisätietoa Kelan järjestämästä sopeutumisvalmennuksesta ja Diabetesliiton järjestämistä kursseista Sosiaaliturva-osiosta.

Lisätietoa Diabetesliiton tarjoamista muista vertaistukivaihtoehdoista löydät Tukiverkot-osiosta.


Tupakka

Tupakalla on useita epäedullisia vaikutuksia terveyteen. Tupakan haitalliset vaikutukset muun muassa verisuonistoon moninkertaistuvat diabetesta sairastavalla.

Jos nuori kiinnostuu tupakasta esimerkiksi kaveripiirissään, kannattaa asiasta keskustella yhdessä nuoren kanssa. Tukea keskusteluun saa myös nuoren diabeteshoitajalta ja -lääkäriltä.

Tupakoimattomuus tukee muun muassa diabetesta sairastavan nuoren verisuoniston terveyttä.

Lisätietoa tupakasta ja nikotiinituotteista

Erovirasto-sovellus

Maksuton Erovirasto-sovellus tukee nuoria ja nuoria aikuisia tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisessa.


Alkoholi

Alkoholin käytön seurauksena verensokeritasossa voi tapahtua suuriakin muutoksia. Alkoholi lisää erityisesti hypoglykemian eli liian matalan verensokerin riskiä. Hypoglykemian oireet saattavat myös vahvan humalatilan takia muuttua. Turvallisinta olisi jättää alkoholin kokeilu ja käyttö kokonaan.

Hypoglykemian hoito ei aina suju järkevästi, jos nuori on käyttänyt alkoholia.

Lue lisää alkoholista

Kuuntele podcast

Diabetesliiton Diabeteksen äärellä -podcast-sarjan jaksossa Jokainen päättää itse keskustellaan alkoholista, nuoren elämästä diabeteksen kanssa ja siitä, miten diabetesta hoidetaan tilanteessa, jossa päätetään käyttää alkoholia.


Seksuaaliterveys

Nuoren kehossa ja mielessä tapahtuvat muutokset voivat myllertää nuoren mieltä rajustikin. Moni pohtii myös seksuaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita sekä sitä, kelpaako toisille ja tuleeko hyväksytyksi omana itsenään.

Joskus esimerkiksi näkyvät hoitolaitteet kuten glukoosisensori ja insuliinipumppu voivat häiritä nuoren kehonkuvan ja seksuaalisuuden kehitystä. Jotta nuori kykenee hyväksymään sekä kehonsa että sairautensa, tarvitsee hän tavanomaisten seksuaaliterveyspalvelujen (esimerkiksi raskauden ja seksitautien ehkäisyn) lisäksi asiantuntevaa neuvontaa diabeteksen vaikutuksesta seksuaalielämään ja hedelmällisyyteen.

Lue lisää seksuaaliterveydestä


Siirtyminen lastenpolilta aikuisten polille

Jokainen diabetesta sairastava nuori siirtyy jossain ikävaiheessa lasten diabetesvastaanotolta aikuisten poliklinikalle. Siirtoajankohdat vaihtelevat eri hyvinvointialueiden välillä. Yksilöllisestä on myös se, miltä muutos nuoresta itsestään tuntuu.

Katso videolta nuorten kokemuksia, miltä siirtyminen aikuisten puolelle tuntuu ja mitä tehdä, jos diabeteksen hoitoon väsyy.

Video: Nuorten kokemuksia diabeteksesta ja jaksamisesta (Diabetesliitto, kesto 7:03)

Lisätietoa aiheesta:


Lisätietoa murrosiästä

Diabetesliiton maksullinen opas: Nuoren diabetes – ohjeita omahoidon ohjaukseen. Oppaan voi tilata D-kaupasta.


Omahoito-ohjelmia

Mielenterveystalosta löydät nuorille suunnattuja Omahoito-ohjelmia.


Lähteet: Diabetesliitto, Duodecim