Hyppää sisältöön

Sosiaaliturva

Yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö turvaa myös tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren sekä heidän perheidensä toimeentuloa ja terveyttä. Perheesi sosiaaliturva-asiat voit ottaa puheeksi lapsen tai nuoren diabetesvastaanotolla. Sote-keskuksissa ja diabetespoliklinikoilla työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja kuntoutusohjaajia, jotka auttavat.

Diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren sosiaaliturva

Tärkeitä sosiaaliturvaetuuksia tyypin 1 diabetesta sairastavalle lapselle ja nuorelle sekä hänen perheelleen ovat sairausvakuutuslain mukaiset lääkekorvaukset ja hoitotarvikejakelusta saatavat hoitotarvikkeet sekä muun muassa sopeutumisvalmennus ja alle 16-vuotiaan vammaistuki, erityishoitoraha sekä omaishoidon tuki.

Sosiaaliturvan eri muotoja

Lisätietoa sosiaaliturvan eri muodoista löydät klikkaamalla alla olevassa kuvassa olevia oransseja infomerkkejä.


Lääkekorvaukset

Lääkärin määräämille reseptilääkkeille on kolme eri korvausluokkaa: peruskorvaus, alempi erityiskorvausluokka ja ylempi erityiskorvausluokka. Insuliininpuutosdiabeteksen hoidossa käytettävä insuliini kuuluu ylempään erityiskorvausluokkaan.


Hoitotarvikkeet

Tyypin 1 diabetesta sairastavalla lapsella ja nuorella on lain suojaama oikeus maksuttomiin hoitotarvikkeisiin. Hoitotarvikkeita tulee saada yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lapsen tai nuoren tarvitsemat hoitotarvikkeet ja niiden määrät arvioidaan yhdessä lääkärin kanssa. Tieto tarvittavista hoitotarvikkeista tulee kirjata hoitosuunnitelmaan.

Yksilöllisten ja hoitosuunnitelmaan kirjattujen hoitotarvikkeiden (kuten verensokerimittareiden ja mittaliuskojen, glukoosisensoreiden ja insuliinipumpun tarvikkeiden) jakelusta vastaa asuinalueenne terveyskeskus.


Diabetesliitto apuna sosiaaliturva-asioissa

Tietoa omasta sosiaaliturvastasi saat myös seuraavista Diabetesliiton materiaaleista ja palveluista:

Diabetesta sairastavan sosiaaliturva -opas

Diabetesliitto julkaisee vuosittain Diabetesta sairastavan sosiaaliturvaoppaan. Voit ladata oppaan maksutta liiton D-kaupasta. Opas päivitetään vuosittain.


Sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntijan puhelinneuvonta

Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittiinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic palvelee diabetesta sairastavia läheisineen terveys- ja sosiaaliturva-asioissa. Neuvoa voit kysyä joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Lisätietoa ja yhteystiedot sekä puhelinneuvonta-ajat löydät Diabetesliiton Tukea sinulle, diabeetikko tai läheinen -verkkosivulta.

Sopeutumisvalmennus

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja diabetesta sairastaville. Tietoja sopeutumisvalmennuksista ja niihin hakeutumisesta saat Kelan verkkosivuilta. Lapsille ja nuorille on tarjolla seuraavat kurssit:


Diabetesliiton kurssit

Diabetesliitto järjestää ryhmämuotoisia kursseja alle 12-vuotiaille diabetesta sairastaville lapsille ja heidän perheilleen sekä yläkouluikäisille eli 12–15-vuotiaille.

Kurssit nuorille

Diabetesliiton nuorten kurssit on tarkoitettu yläkoulussa oleville tai alakoulunsa juuri lopettaville nuorille. Kursseilla toimitaan ryhmässä ja käsitellään nuorten arkea diabeteksen kanssa yhdessä ammattilaisten ja vertaisten kesken.  

Nuorten kursseilla on mukana moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, diabeteshoitajat, psykologi, jalkojenhoitaja sekä liikunnan- ja vapaa-ajanohjaajat. 


Kurssit perheille

Diabetesliiton perhekurssit on tarkoitettu diabetesta sairastaville alle 12 -vuotiaille lapsille perheenjäsenineen. Kurssiohjelmassa on omaa ohjelmaa diabetesta sairastavalle, sisaruksille ja huoltajille kuin yhdessä tekemistä.


Omaishoidon tuki

Diabetesta sairastavaa lasta kotona hoitava voi saada omaishoidon tukea. Tuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että diabetesta sairastavan lapsen tarvitsema hoito ja huolenpito on kokonaisvaltaisesti arvioituna päivittäin sitovaa. Usein edellytetään, että lapsi saa vähintään korotettua alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu. Siihen kuuluvat palvelut hoidettavalle, hoitopalkkio ja vapaapäivät omaishoitajalle sekä omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vaihtelevat ja riippuvat hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Tuen järjestämisestä ja omaishoidon tuen päätöksestä vastaa hyvinvointialue. Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimelta sote-keskuksesta.