Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus ja koulu

Diabetesdiagnoosi saattaa herättää mietteitä ja huolia päiväkodin ja koulun aloitukseen liittyen. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa työskentelevien ammattilaisten perehdyttäminen lapsen tai nuoren hoitoon voi tuntua raskaalta. On tärkeää, että vanhempi voi lähettää lapsensa päivähoitoon ja kouluun luottavaisin mielin.

Varhaiskasvatuksen tai koulun aloittaminen onnistuu yleensä hyvin varhaiskasvatuksen, koulun, vanhempien ja diabeteksen hoidosta vastaavan terveydenhoitoyksikön yhteistyön avulla. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan ennakointia ja yhteistyön vaalimista.

Kun aikuinen voi lähettää lapsen luottavaisin mielin hoitoon tai kouluun, lisää se myös lapsen luottamusta pärjäämiseensä. Terveydenhuoltolain mukaan lapsen tukeminen diabetekseen liittyvissä toimissa koulupäivän aikana on osa kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluita.

Varhaiskasvatus

Diabetekseen sairastunut lapsi voi palata varhaiskasvatukseen melko pian diabetesdiagnoosin jälkeen. Lapsen terveyden kannalta on tärkeää, että kaikki lasta hoitavat henkilöt ovat tietoisia diabeteksesta.

Huoltajien ja ammattilaisten välinen yhteistyö

Käytännöllinen tapa tiedon välittämiseksi on yhteinen tapaaminen kaikkien lasta hoitavien ammattilaisten ja huoltajien kesken. Lapsen ja huoltajien kanssa yhteistyöpalaverissa ovat mukana kaikki diabeteksen kannalta tärkeät ammattiryhmät päiväkodista kuten lapsen varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat, keittiöhenkilökunta, lapsen diabeteshoitaja tai kuntoutusohjaaja sekä ravitsemusterapeutti, jos tarpeen.

Yhteistyötapaamisessa sovittavat asiat

Kaikki oleellinen tieto lapsen diabeteksesta ja sen hoidosta ja vastuista kannattaa kirjata esimerkiksi lapsen omaan kansioon. Lasta hoitavilla ammattilaisilla tulee olla tiedot ja taidot ainakin

  • Milloin ja miten lapsen verensokeri mitataan?
  • Miten (kynällä vai pumpulla), milloin ja kuinka paljon insuliinia annostellaan?
  • Miten toimitaan, jos lapsen verensokeri on liian korkea tai liian matala?
  • Milloin lapsella on lisävälipalan tarve?
  • Missä tilanteissa otetaan yhteyttä huoltajiin ja mihin?

Tapaamisessa sovitaan, kuka vastaa lapsen diabeteksen hoidosta päiväkodissa ja kuka on varalla. Valmiudet diabetesta sairastavan lapsen hoitamiseen tulee olla useammalla henkilökunnan jäsenellä.

Eri ammattiryhmien ja huoltajien välinen tapaaminen ei kuulu vain sairastumisvaiheeseen vaan on tärkeää, että lapsen diabeteshoidon tilanne päivitetään vuosittain.

Opas hoitohenkilökunnalle päivähoitoon

Diabetesliitto julkaisee Leikki-ikäisen diabetes – Opas päivähoitoon -vihkosta. Maksullisen oppaan voi tilata D-kaupasta.


Koulu

Koulun aloitus on tärkeä hetki sekä lapsen että hänen perheensä elämässä. Diabetesta sairastavan lapsen itsetunnon kannalta on tärkeää, että hän saa olla koulussa ensisijaisesti koululainen. Lapsen tarvitsema apu diabeteksen hoidossa on opetukseen osallistumisen edellytys, ja tukea tulee saada lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Vinkkejä koulun aloitukseen löydät Koulurepussa diabetes -videolta.

Video: Koulurepussa diabetes (Diabetesliitto, kesto 47:12).

Maksuttoman koulurepussa diabetes -esitteen löydät D-kaupasta. Voit ladata ja tulostaa esitteen koulun esihenkilöille. Materiaali auttaa suunnittelemaan ja järjestämään turvallisen koulupäivän tyypin 1 diabetesta sairastavalle lapselle tai nuorelle.

Yhteistyötapaaminen kodin ja koulun kanssa

Yhteinen tapaaminen helpottaa asioista sopimista lapsen koulutien alkaessa tai heti diabetesdiagnoosin jälkeen. Huoltajat voivat järjestää tapaamisen yhdessä kouluterveydenhoitajan kanssa. Heidän lisäkseen tapaamiseen osallistuvat luokanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja tai avustajat, keittiöhenkilökuntaa, lapsen diabeteshoitaja tai kuntoutusohjaaja sekä ravitsemusterapeutti, rehtori ja liikunnanopettaja, jos mahdollista ja tarpeen. Yhdessä laadittavaan suunnitelmaan kirjataan, kuka vastaa alla olevasta kuvasta löytyvistä asioista ja miten koulupäivän aikaisissa tilanteissa toimitaan.

Tapaamisessa sovittavat asiat

Löydät lisätietoja yhteistyötapaamisessa sovittavista asioista klikkaamalla kuvassa olevia oransseja infomerkkejä.

Jos lapsi sairastuu diabetekseen kesken lukukauden, kannattaa yhteistyötapaaminen järjestää mahdollisimman pian sairastumisen jälkeen.

Lisämateriaalia koulutietä varten

D-kaupasta löydät aiheeseen liittyvää materiaalia.


Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja Suomen Kuntaliitto on julkaissut (v. 2010) toimintamallin diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta. Löydät huoltajien ja koulun käyttöön tarkoitetun suunnitelmalomakeen pdf-muodossa julkaisun lopusta.


Lue lisää varhaiskasvatuksesta ja koulusta

Lisätietoa lapsen diabeteksesta koulussa ja päivähoidossa löydät Diabetesliiton verkkosivulta.


Diabetesliiton Lapsen ja nuoren tukena -verkkokurssi on tarkoitettu koulujen ja päiväkodin henkilökunnalle, sekä muille aikuisille, joiden on tärkeää ymmärtää perusasiat ykköstyypin diabeteksesta. Vinkkaa verkkokurssista lapsesi päivähoitopaikan tai koulun henkilökunnalle.


Lue diabeteshoitaja Kaja Normetin kirjoitus Luottavaisin mielin koulutielle. Jutun voi lukea maksutta Diabeteslehden Avoimesta arkistosta.


Myös Terveyskylästä löytyy kattava varhaiskasvatukseen ja kouluun liittyvä opasmateriaali. Materiaalin tarkoituksena on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.


Lähteinä käytetty: Diabetesliitto