Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus ja koulu

Diabetesdiagnoosi saattaa herättää mietteitä ja huolia päiväkodin ja koulun aloitukseen liittyen. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa työskentelevien ammattilaisten perehdyttäminen lapsen tai nuoren hoitoon voi tuntua raskaalta. On tärkeää, että vanhempi voi lähettää lapsensa luottavaisin mielin päivähoitoon ja kouluun.

Varhaiskasvatuksen tai koulun aloittaminen onnistuu yleensä hyvin varhaiskasvatuksen, koulun, vanhempien ja diabeteksen hoidosta vastaavan terveydenhoitoyksikön yhteistyön avulla. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan ennakointia ja yhteistyön vaalimista.

Kun aikuinen voi lähettää lapsen luottavaisin mielin hoitoon tai kouluun, lisää se myös lapsen luottamusta pärjäämiseensä. Terveydenhuoltolain mukaan lapsen tukeminen diabetekseen liittyvissä toimissa koulupäivän aikana on osa kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluita.

Varhaiskasvatus

Diabetekseen sairastunut lapsi voi palata varhaiskasvatukseen melko pian diabetesdiagnoosin jälkeen. Lapsen terveyden kannalta on tärkeää, että kaikki lasta hoitavat henkilöt ovat tietoisia diabeteksesta.

Yhteistyötapaaminen ammattilaisten ja huoltajien kanssa

Käytännöllinen tapa tiedon välittämiseksi on yhteinen tapaaminen kaikkien lasta hoitavien ammattilaisten ja huoltajien kesken. Lapsen ja huoltajien kanssa yhteistyöpalaverissa ovat mukana kaikki diabeteksen kannalta tärkeät ammattiryhmät päiväkodista kuten lapsen varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat, keittiöhenkilökunta, lapsen diabeteshoitaja tai kuntoutusohjaaja sekä ravitsemusterapeutti, jos tarpeen.

Yhteistyötapaamisessa sovittavat asiat

Kaikki oleellinen tieto lapsen diabeteksesta ja sen hoidosta ja vastuista kannattaa kirjata kansioon. Lasta hoitavilla ammattilaisilla tulee olla tiedot ja taidot ainakin

Tapaamisessa sovitaan, kuka vastaa lapsen diabeteksen hoidosta päiväkodissa ja kuka on varalla. Valmiudet diabetesta sairastavan lapsen hoitamiseen tulee olla useammalla henkilökunnan jäsenellä.

Eri ammattiryhmien välinen tapaaminen ei kuulu vain sairastumisvaiheeseen vaan on tärkeää, että lapsen diabeteshoidon tilanne päivitetään vuosittain.

Opas hoitohenkilökunnalle päivähoitoon

Diabetesliitto on julkaissut Leikki-ikäisen diabetes – Opas päivähoitoon -vihkosen. Maksullisen oppaan voi tilata D-kaupasta.


Koulu

Koulun aloitus on tärkeä hetki sekä lapsen että hänen perheensä elämässä. Diabetesta sairastavan lapsen itsetunnon kannalta on tärkeää, että myös hän saa olla koulussa ensisijaisesti koululainen. Lapsen tarvitsema apu diabeteksen hoidossa on opetukseen osallistumisen edellytys, ja tukea tulee saada lapsen yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Yhteistyötapaaminen kodin ja koulun kanssa

Myös koulutien alkaessa on hyvä järjestää yhteinen tapaaminen koulun kanssa. Huoltajat voivat järjestää tapaamisen yhdessä kouluterveydenhoitajan kanssa. Heidän lisäkseen tapaamiseen osallistuvat luokanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja tai avustajat, keittiöhenkilökuntaa. lapsen diabeteshoitaja tai kuntoutusohjaaja sekä ravitsemusterapeutti, rehtori ja liikunnanopettaja, jos mahdollista ja tarpeen. Yhdessä laadittavaan suunnitelmaan kirjataan, kuka vastaa seuraavista asioista ja miten koulupäivän aikaisissa tilanteissa toimitaan.

Tapaamisessa sovittavat asiat

Löydät lisätietoja tapaamisessa sovittavista asioista klikkaamalla kuvassa olevia oransseja infomerkkejä.

Jos lapsi sairastuu kesken lukuvuoden, kannattaa tapaaminen järjestää mahdollsimman pian sairastumisen jälkeen.

Lisämateriaalia koulutietä varten

Sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja Suomen Kuntaliiton on julkaissut (v. 2010) toimintamallin diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta. Löydät toimintamallin pdf-lomakkeen Diabetesliiton verkkosivuilta.


Diabetesliitto on julkaissut myös oppaan Koululaisen diabetes – Opas ala- ja yläkouluille. Maksullisen oppaan voi tilata D-kaupasta.

Katso vinkit koulunaloitukseen Diabetesliiton videolta.

Video: Koulurepussa diabetes (Diabetesliitto, kesto 47:12).


Lue lisää varhaiskasvatuksesta ja koulusta

Terveyskylään on koottu kattava opasmateriaali, jonka tarkoitus on tukea henkilökuntaa lapsen diabeteksen hoidossa päiväkoti- ja koulupäivän aikana.


Myös Diabetesliiton verkkosivulta löydät tietoa lapsen diabeteksesta koulussa ja päivähoidossa.


Lue diabeteshoitaja Kaja Normetin kirjoitus Luottavaisin mielin koulutielle. Jutun voi lukea maksutta Diabeteslehden Avoimesta arkistosta.


Lähteinä käytetty: Diabetesliitto