Hyppää sisältöön

Mieliala ja jaksaminen

Lapsen diabetesdiagnoosi on perheelle aina järkytys. Kukin perhe ja vanhempi käsittelee lapsen sairastumisen herättämiä tunnetiloja omalla tavallaan ja tahdillaan. Sopeutumisprosessille ei ole olemassa tiettyä kaavaa, eikä yhtä oikeaa tapaa. Jokainen perhe ja vanhempi on myös tässä suhteessa yksilöllinen. Diabeteksen hoito saattaa kuormittaa myös pidempään sairastaneen perheessä. Oma jaksaminen on asia, johon kannattaa panostaa.

Sairauden herättämät tunteet 

Lapsen sairastumisen herättämistä tunteista kannattaa aina puhua. On täysin normaalia, että perheen aikuiset saattavat käydä sairastumisen herättämiä tunteita läpi hyvin eri tahtiin. Tunteita kannattaa kuitenkin jakaa puolison tai muiden läheisten kanssa avoimesti. Yksinhuoltajaperheissä on tärkeää, että lähipiirissä olisi joku aikuinen, jonka kanssa voi jakaa omia ajatuksia.

On tärkeää tiedostaa, että nykytutkimus ei tunnista mitään tiettyä syytä diabeteksen sairastumisen taustalla eli sairastuminen ei johdu mistään sellaisesta, mitä vanhemmat olisivat tehneet tai jättäneet tekemättä.

Huoltajien jaksaminen

Lapsen diabetes on aina vahvasti läsnä perheen arjessa. Onkin aivan luonnollista, että tämä voi vaikuttaa vanhempien jaksamiseen. Monesti koetaan, että ulkopuolisten on vaikea ymmärtää, millaista arki diabetesta sairastavan lapsen perheessä on ja että ulkopuoliset herkästi vähättelevät asiaa. Omat tunteet ja jaksaminen kannattaa rohkeasti ottaa puheeksi lapsen hoitoyksikössä.  

Lapsen omat tunteet

Myös diabetekseen sairastunut lapsi kokee monenlaisia tunteita sairastumisestaan. Lapsellakin tunteiden läpikäynti ja niiden ilmaiseminen on hyvin yksilöllistä. Siihen vaikuttaa myös luonnollisesti lapsen ikä. Lisäksi tunteet ja niiden ilmaiseminen vaihtelevat eri ikäkausina.

Diabeteksesta puhuminen avoimesti lapsen ikätaso huomioiden on tärkeä osa sopeutumista. 

Vertaistuki koetaan yleensä hyödylliseksi, ja se on yksi tapa käsitellä tunteita. Vertaistuesta löydät vinkkejä tämän polun Tukiverkot-sivulta. Vaikka jokaisen perheen tilanne onkin yksilöllinen, vertaistuesta on usein apua myös erilaisten arjen tilanteiden ratkomisessa. 

Sisarukset

Perheessä voi olla muita sisaruksia, joille diabetes herättää erilaisia tunteita. On luonnollista, että sisaruksen sairaus voi herättää pelkoa, surua ja huolta. Näitä yleensä lievittää parhaiten totuudenmukainen tieto, sisaruksen ikätaso huomioiden.

Yhtä luonnollista on, että sisaruksilla voi herätä myös katkeruuden ja mustasukkaisuuden tunteita, koska diabeteksen hoito vaatii paljon huomiota. Sisarukset voivat myös kokea syyllisyyttä. Heille onkin hyvä kertoa, ettei sairastuminen johdu millään tapaa heistä.

Peli sisaruksille

Timanttinen seikkailu -peli on suunniteltu diabetesta sairastavien lasten alakouluikäisille sisaruksille. Diabetesliiton peli sopii silti kaikille perheen lapsille.

Katso video sisarusten huomioimisesta perheessä.

Video: Sisarusten huomioiminen perheessä (IBD ja muut suolistosairaudet ry, kesto 28:22).

Vanhempien jaksamisen tueksi

Aiheeseen liittyvää lisätietoa löydät klikkaamalla alla olevan kuvan oransseja kysymysmerkkejä.

Katso videolta, miten parisuhde voi toimia voimavarana, kun lapsi sairastaa tai on erityinen.

Video: Parisuhde voimavarana, kun lapsi sairastaa tai on erityinen (Parisuhdekeskus Kataja, kesto 12:04).

Hoitoväsymys

Diabeteksen kanssa elämisestä ja hoidossa jaksamisesta voit kuunnella Jos aina ei jaksa -podcastin. Jakso on osa Diabetesliiton tuottamaa Diabeteksen äärellä -podcast sarjaa.


Lähteenä käytetty: Lapsen diabetes -opas perheille (kirja), Diabetesliitto