Hyppää sisältöön

Jalkojen hoito

Jalkojen terveydestä huolehtiminen ja jalkojen omahoito on tärkeää heti diabetesdiagnoosin saamisen jälkeen. Parhaita keinoja ehkäistä jalkaongelmia ovat hyvästä diabeteksen hoitotasapainosta huolehtiminen sekä jalkojen kunnon omatoiminen seuraaminen, huolellinen jalkahygienia ja sopivat kengät.

Jalkojen päivittäinen omahoito 

Pitkällä aikavälillä erilaisia jalkaongelmia voivat aiheuttaa mm. liian korkeat verensokerit ja korkeat veren rasva- ja verenpainearvot. Jalkaongelmien syntyä voi ehkäistä huolehtimalla hyvästä diabeteksen hoitotasapainosta ja päivittäisestä jalkojen omahoidosta.

Päivittäinen jalkojen omahoito koostuu

 • ihon ja kynsien hoidosta
 • oikeanlaisten kenkien ja sukkien valinnasta
 • jalkojen tutkimisesta kotona
 • pienten vammojen omahoidosta.

Anna hetki aikaa jaloillesi ja selvitä Diabetesliiton materiaalin avulla, kuinka jalkasi voivat.

Jalkojen tutkiminen

Jalkojen säännöllinen tutkiminen ja riskien tunnistaminen ehkäisevät vakavia jalkaongelmia. Omassa hoitopaikassa tyypin 2 diabetesta sairastavan jalkojen tutkiminen on tärkeä osa diabeteksen seurantaa. Jalat tulisikin tutkia vastaanotolla 6–12 kuukauden välein. Jalkojen omatoiminen tutkiminen kotona taas on tärkeä osa omahoitoa.

Jalkojen omatoiminen tutkiminen kotona

Tutki jalkasi päivittäin. Apuna voit käyttää esimerkiksi peiliä. Tarkkaile erityisesti

 • ihon kuntoa
 • mahdollisia ihorikkoja, hankaumia tai kovettumia
 • sisäänkasvaneita kynsiä
 • punoitusta kynnen ympärillä
 • nivelten ja varpaiden mahdollisia virheasentoja.

Testaa jalkojesi tunto itse

Katso Diabetesliiton videolta, miten voit testata jalkojen tuntoa kotioloissa yhdessä läheisesi kanssa.

Video: Jalkojen tunnon testaaminen (Diabetesliitto, kesto 1:44)

Jalkojen tutkiminen terveydenhuollossa

Terveydenhuoltoalan ammattilainen arvioi jalkojen kuntoa neliportaisen riskiluokituksen avulla.

Jalkojen riskiluokat

Riskiluokituksen avulla voidaan ennustaa, millainen riski sinulla on saada jalkoihin pitkäaikainen haava.

Jalkoja tutkittaessa ammattilainen arvioi mm.

 • jalkojen verenkiertoa ja tuntoa
 • ihon kuntoa
 • jalkojen mahdollisia rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia.

Jos ongelmia ei ole, jalan riskiluokka on 0 eli jalka on terve. Riskiluokissa 1,2, ja 3 jaloissa on havaittavissa eriasteisia hermoston ja/tai verenkierron ongelmia. Lisätietoa jalkojen riskiluokituksesta löydät Diabetesliiton verkkosivulta.


Jalkojen hoitovälineet ja -tuotteet

Voit helpottaa jalkojen omahoitoa yksinkertaisilla hoitovälineillä ja hoitotuotteilla. Muistathan, että jalkainfektioiden ehkäisemiseksi diabetesta sairastavan jalkojen hoitovälineet ovat aina henkilökohtaisia. Vinkkejä jalkojen omahoitovälineistä löydät klikkaamalla kuvassa olevia oransseja infomerkkejä.

Pienten ihovaurioiden omahoito

Pieniä jalkaongelmia voit hoitaa myös itse. Alla olevasta kuvasta löydät ohjeet pienten ihovaurioiden hoitoon sekä toimintaohjeet, jos haavan kunto huolettaa tai itsehoidosta huolimatta haavan kunto huononee. Ohjeita pienten ihovaurioiden omatoimiseen hoitoon löydät klikkaamalla kuvassa olevia oransseja kysymysmerkkejä.


Millainen on hyvä jalkine?

Hyvät jalkinevalinnat edistävät diabetesta sairastavan jalkaterveyttä. Oikein valitut jalkineet ehkäisevät esimerkiksi jalkahaavojen syntymistä. Hyvät kengät suojaavat jalkoja myös mm. auringon kuumentamilta alustoilta ja teräviltä tai hiertymiä aiheuttavilta kiviltä. Jos jaloissasi on todettu hermomuutoksia tai verenkierron heikentymistä, valitse jalkineesi erityisen huolellisesti.  Vinkkejä hyvän jalkineen valintaan löydät klikkaamalla kuvassa olevia oransseja infopalloja.


Muu jalkojen omahoito

Päivittäisen jalkojen pesun ja kuivaamisen, jalkojen ja säärien ihon rasvaamisen sekä sopivien sukkien ja kenkien käytön ohella on tärkeä huolehtia hyvästä alaraajojen lihasvoimasta ja nivelten liikkuvuudesta.

Jalkajumpan hyödyt

Säännöllinen venytyksiä ja vahvistavia harjoitteita sisältävä jalkajumppa tukee alaraajojen ja jalkaterien oikeanlaisia toimintoja. Jalkajumppa voi estää

 • jalkakipuja
 • alaraajojen, jalkaterien ja varpaiden virheasentoja ja
 • toiminnallisen lattajalan (ns. linttaan astuminen) kehittymistä.

Jumppaa jalkojasi

Vinkkejä jalkaterien lihaksia ja verenkiertoa elvyttävään jalkajumppaan löydät Luustoliiton Vahvat jalat jalkateräjumppa -videolta.

Video: Vahvat jalat jalkateräjumppa (Luustoliitto, 6:52).

Lisätietoa diabetesta sairastavan jalkaterveydestä


Lähteinä käytetty: Diabetesliitto, Terveyskylä, Terveyskirjasto