Hyppää sisältöön

Diabetes ja työ

Tyypin 2 diabeteksen hoidossa yleisimmin käytetyt tablettilääkkeet eivät pääasiassa aiheuta liian matalia verensokeriarvoja. Siksi säännöllisiä verensokerimittauksia ei työaikana yleensä tarvitse tehdä. Työkykyä ja työssä jaksamista voidaan tukea diabeteksen omahoitoon panostamalla.

Tyypin 2 diabetesdiagnoosi on saattanut tulla sinulle ehkä yllätyksenä tai jo pidempään seurannassa olleiden kohonneiden verensokeriarvojen perusteella. Joskus tyypin 2 diabetes voidaan todeta esimerkiksi työterveystarkastuksen yhteydessä.

Hoitosuunnitelman laatiminen

Diagnoosin selvittyä sinulle on tärkeä laatia hoitosuunnitelma.

Hoitosuunnitelmaan kirjataan muun muassa:

  • Missä ja kuka vastaa elintapahoitosi toteutuksesta.
  • Mikä taho ja kuka vastaa lääkehoitosi ohjauksesta.
  • Mistä saat sairauden hoidossa käyttämäsi hoitotarvikkeet.

Tyypin 2 diabeteksen hoitovastuu on yleensä joko alueesi sote-keskuksella tai työterveyshuollon sairausvastaanotolla. Käypä hoito -suosituksen mukaan sinulle tulisi varata hoitopaikassasi kattavampi seurantakäynti ja tarkastus kerran vuodessa.

Käynnillä arvioidaan muun muassa tuen ja ohjauksen tarpeitasi sekä työterveyshuollossa myös työkykyäsi ja sen tukemista. Tärkeää on pohtia, että työ ja työtehtäväsi soveltuvat juuri sinun henkilökohtaisiin ominaisuuksiisi sekä myös diabeteksesi luonteeseen ja hoitoon. Vaikka työterveyshuollon terveystarkastukset ovat usein vapaaehtoisia, kannattaa ne hyödyntää juuri työkyvyn seurannan kannalta. 


Työssä jaksaminen

Tyypin 2 diabeteksen hoito yleisesti käytössä olevilla tablettimuotoisilla lääkkeillä ei useinkaan edellytä työpaikalla tehtävää säännöllistä verensokeriseurantaa. Diabetesta enemmän työssä jaksamiseen vaikuttavatkin muut henkilökohtaiset ominaisuutesi (kuten elintavat ja mielen hyvinvointi), omahoitotaitosi ja -työkalusi sekä omahoidon ohjauksesi ja hoitoon sitoutuminen.

Ruokatauot edistävät jaksamista

Työpäivän aikana on erityisen tärkeää huolehtia säännöllisistä ruokatauoista. Hyvät ruokavalinnat vähentävät verensokerin vaihteluja ja edistävät vireystilaasi sekä jaksamistasi työpäivän aikana.

Aterioiden koostaminen

Jos käytät esim. työpaikkasi henkilöstöravintolaa, pyri noudattamaan lautasmallia aterioita koostaessasi.


Jos taas otat työpaikalle mieluummin mukaan omat eväät, myös ne voit koostaa lautasmallia käyttäen.

Työhön kannattaa aina varata myös pienehkö, terveellinen välipala. Välipala virkistää ja ylläpitää ateriarytmiäsi sekä helpottaa päivän muiden aterioiden koostamista kotona. Hyvän välipalan ansiosta nälkä ei ehdi kasvaa liian suureksi. Työpäivän aikaisella ruokailulla on tärkeä osuus myös painonhallinnassa.

Liikuskelusta virtaa työpäivään

Ravitsemusvalintojen ohella työssä on tärkeää panostaa istumisen tauottamiseen. Kevyt liikuskelu, työasentojen vaihtaminen ja taukoliikunta lisäävät muun muassa tuki- ja liikuntaelimistösi hyvinvointia ja vaikuttavat positiivisesti verensokeri- ja rasva-arvoihisi. Porraskävelyn suosiminen mahdollisuuksien mukaan puolestaan aktivoi erityisesti alaraajojesi lihaksia. Lisää vinkkejä aktiiviseen työpäivään löydät Diabetesriskissä olevan polun Liikkuminen-osiosta.

Työmatkojen kulkeminen omin lihasvoimin on myös mainio tapa kerryttää viikoittaisen liikkumisen suositusta. Jo 15 minuutin edestakainen työmatka esimerkiksi kävellen tai pyöräillen niin, että sydämesi syke kohoaa, täyttää liikkumisen suosituksen reippaan liikunnan osalta viisipäiväisen työviikon aikana.

”Liikkeen lisääminen työpäivään tukee sekä diabeteksesi hoitoa että pärjäämistäsi työelämässä.”

Hyvä yöuni pitää virkeänä

Työssä jaksamiseen vaikuttaa myös uni ja vireystila. Huono nukkuminen voi heikentää verensokeritasapainoasi ja hankaloittaa hyvän hoitotasapainon löytymistä. Hoitamattomana esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen liittyvä uniapnea voi olla merkittävä työkykyä ja -turvallisuutta heikentävä sairaus. Väsyneenä myös terveellisten ruokavalintojen tekeminen on vaikeampaa. Vinkkejä hyvään uneen sekä lisätietoa uniapneasta löydät Uni-osiosta.


Hyvinvointia vuorotyöhön

Jos teet vuoro- tai matkatyötä tai jos noudatat epäsäännöllistä työaikaa, voi epäsäännöllinen päivärytmi olla stressaavaa ja haasteellista terveellisistä elintavoista huolehtimisen kannalta.

Yhdessä perheesi, ystäviesi, työtovereidesi sekä diabeteshoitajasi ja työterveyshuoltosi kanssa voit pohtia, mitkä terveyttä edistävät tavat ja stressinhallintakeinot ovat oikeat juuri sinulle ehkäisemään ja vähentämään epäsäännöllisestä arjesta mahdollisesti johtuvia haittoja. Vinkkejä vuorotyöhön sopeutumisesta löydät muun muassa Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Ravitsemus vuorotyössä

Vuorotyössä on tärkeä kiinnittää huomiota säännölliseen ateriarytmiin, erityisesti yöaikaan. Lautasmallin mukainen oma tapa syödä löytyy, kun panostat kasvisten ja ravintokuidun riittävään saantiin sekä välipalojen laatuun. Vinkkejä ravitsemuksen ja vuorotyön yhdistämisestä löydät klikkaamalla kuvassa olevia oransseja infopalloja.


Työkyvyn tukeminen

Tyypin 2 diabetesta sairastavan työkykyä ja työtehtävien sopivuutta arvioidaan työterveyshuollossa.

Työkykyä tulee arvioida yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti suhteessa

  • työtehtäviin ja työn rasittavuuteen sekä työskentelyolosuhteisiin 
  • diabeteksen yksilölliseen luonteeseen ja tarvittavaan hoitomuotoon 
  • hoitotoimien säännöllisiin edellytyksiin työpäivän aikana  
  • toimintakykyyn
  • mahdollisiin lisäsairauksiin ja niiden aiheuttamiin toimintarajoitteisiin.

Joskus työtehtäviä, työskentelyolosuhteita tai työskentelyaikoja joudutaan muuttamaan. Tämä voi tulla eteen tilanteissa, jossa esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen hoitoosi tarvitaan insuliinihoitoa. Tällaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että diabeteksen hoito ja sen seuranta suunnitellaan myös työelämä huomioiden.

Lääkitysmuutosten yhteydessä on tärkeä uudelleenarvioida työkyvyn ja työtehtävien sopivuutta sekä esimerkiksi työpaikalla tehtävien verensokerimittausten mahdollisuutta. Siksi yhteistyö ja tiedonkulku diabeteksen hoitopaikan ja työterveyshuollon kanssa on tärkeää. 

Kuntoutuksesta vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseksi

Kuntoutuksesta voit kysyä työterveyshuollosta tai omasta diabeteksen hoitopaikastasi. Lisätietoa diabeteksesta työelämässä löydät Diabetesliiton kokoamasta Sosiaaliturvaoppaasta (kappale: Ammatinvalinta ja eri aloilla työskentely).


Diabetes työyhteisössä

Työsyrjintä terveyden perusteella on kiellettyä: työntekijöitä ei sairauden vuoksi saa asettaa eriarvoiseen asemaan. Omasta sairaudesta kertominen esihenkilölle, työkavereille ja -kollegoille on jokaisen oma, henkilökohtainen päätös.

Jos olet vasta sairastunut, voit pohtia, toisiko avoimuus sinulle esimerkiksi parempia mahdollisuuksia työn tauottamiseen. Näin ateriavälit eivät kasva liian pitkiksi. Erityisen tärkeää tämä on henkilöille, joiden diabetesta hoidetaan insuliinilla ja työpäivän aikana pitää tehdä myös verensokerin mittauksia. Avoimuutta puoltaa myös työturvallisuusnäkökulma.  

Jos taas työstä selviytyminen tuntuu vaikealta, avoin keskustelu yhdessä työantajan ja työterveyshuollon kanssa voisi mahdollistaa erilaisia työnkiertokokeiluja tai mahdollisuuden sijoittua samassa työyhteisössä toisenlaiseen työtehtävään.


Lähteinä käytetty: Diabetesliitto, Sydänmerkki, Terveyskylä