Hyppää sisältöön

Tietoa tyypin 2 diabeteksesta

Tyypin 2 diabetes on hyvin yleinen. Kaikista diabetesta sairastavista 75 prosenttia sairastaa tyypin 2 diabetesta. Diabetes oireilee yleensä väsymyksenä, jalkasärkyinä, tihentyneenä virtsaamistarpeena tai yleisenä huonovointisuutena. Sairaus voi myös olla täysin oireeton. 

Tyypin 2 diabeteksen diagnosointi

Diabetesdiagnoosi on saattanut tulla sinulle yllätyksenä. Tai ehkä koholla olevia verensokereita on seurattu jo pidemmän aikaa ja lopulta veriarvot ylittävät diagnoosirajat. Tyypin 2 diabetesta edeltää usein niin sanottu esidiabetes-vaihe, jolloin verensokerit ovat normaalirajojen yläpuolella, mutta eivät vielä ylitä diagnoosin rajaa.

Tyypin 2 diabetes todetaan, kun

  • Satunnainen (tai sokerirasituksessa mitattu) verensokeri on yli 11 mmol/l ja/tai paastoverensokeri on 7,0 mmol/l tai enemmän. 
  • Jos oireet viittaavat diabetekseen, riittää yksi poikkeava mittaustulos. Jos muita diabetekseen viittaavia oireita ei ole, poikkeavia mittaustuloksia pitää olla kaksi tai enemmän. 
  • Diabetes voidaan myös todeta, kun HbA1c-arvo on 48 mmol/mol tai suurempi. 

Tyypin 2 diabetes on yksilöllinen sairaus

Tyypin 2 diabetekseen liittyy sekä insuliinin puute että insuliinin heikentynyt vaikutus kudoksissa eli insuliiniresistenssi. Tyypin 2 diabetes on vahvasti perinnöllinen sairaus, ja usein myös elintavat vaikuttavat sairastumiseen. Sairastumisen taustalla olevista tekijöistä ja esidiabeteksesta voit lukea Diabetesriskissä olevan hyvinvointipolulta.

Tyypin 2 diabetes ei kuitenkaan ole kaikilla samanlainen sairaus, vaan se voi olla oireiltaan ja hoitomuodoltaan hyvin erilainen. Osalla verensokeritavoitteisiin päästään helpommin ja toisilla taas tavoitteisiin pääsy voi vaatia useampia lääkekokeiluja ja eri hoitomuotojen yhdistelyä.

Ajan saatossa sairautesi voi muuttaa luonnettaan, ja hoitoa joudutaan räätälöimään uudelleen. Tästä syystä myös hoidon tavoitteet voivat olla erilaisia, ja ne tulee laatia yksilöllisesti. 


Diabeteksen omahoito

Diabeteksen hoidossa puhutaan yleisesti omahoidosta. Omahoito ei kuitenkaan tarkoita yksin hoitamista, joten pyydä tarvitsemaasi tukea hoitopaikastasi. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa elintavoilla on merkittävä rooli. Lisää tietoa elintavoista löydät tämän hyvinvointipolun varrelta. Myös verensokeriseuranta on tärkeä osa diabeteksen omahoitoa. Verensokeriseurannasta voit lukea polun seuraavasta osiosta


Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito

Elintapahoidon lisäksi tyypin 2 diabeteksen hoidossa tarvitaan usein lääkitystä. Koska diabetes on sairautena yksilöllinen, tulee lääkehoitokin suunnitella yksilöllisesti. Osalla verensokeri pysyy aisoissa yhdellä tai kahdella tablettilääkkeellä, osa tarvitsee useamman lääkkeen yhdistelmiä.

Tablettien rinnalla saattaa käytössä olla pistettäviä suolistohormonivalmisteita tai insuliinia. Varsinaisen verensokeriin vaikuttavan lääkityksen lisäksi tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytetään usein verenpainetta ja kolesterolia alentavia lääkityksiä.

Tietoa tyypin 2 diabeteksen lääkehoidosta löydät Terveyskylän Diabetestalosta.


Verenpaineen seuranta kannattaa

Tyypin 2 diabetesta sairastavalla on kohonnut riski sairastua valtimosairauksiin. Verensokerin lisäksi diabetesta sairastavan tulisi seurata säännöllisesti verenpainetta. Säännöllinen seuranta on tarpeen, vaikka käytössä ei olisikaan verenpainelääkitystä.

Jos tarvitset verenpaineen seurantalomakkeen, voit tulostaa sen Terveyskirjastosta.

Verenpaineen tavoitearvot

Yleinen verenpaineen tavoite diabetesta sairastavalla on alle 140/80, mutta tavoite määritellään tilanteen mukaan yksilöllisesti. Tavoitteiseen vaikuttavat muun muassa muut riskitekijät ja mahdollinen käytössä oleva verenpainelääkitys.

Verenpaineen hoito

Lisätietoa verenpaineesta ja sen seurannasta sekä hoidosta voit katsoa Duodecimin Verenpaine pähkinänkuoressa -videolta.

Video: Verenpaine pähkinänkuoressa (Duodecim, kesto 1:22)

Mittaa verenpaineesi oikein

Verenpaineen mittaamisessa oikein suoritettu mittaus on avaintekijä, joten kertaa vielä mittaustekniikka videolta.

Video: Verenpaineen kotimittaus (Hyvinvoinnin polut, kesto 4:02)

Tarkkaile kolesteroliarvojasi

Diabetesta sairastavan kolesterolitavoitteet ovat yleisiä tavoitteita tiukemmat, ja tästä syystä usein jo diabeteksen diagnoosivaiheessa määrätään kolesterolilääkitys.

LDL-kolesterolitavoitteet

Diabetesta sairastavalla seurataan erityisesti LDL-kolesterolin arvoa. LDL-kolesterolin tavoite on < 1,4–2,6. Yksilöllinen tavoite asetetaan valtimotautien riskinarvion perusteella. Diabetesta sairastavan kolesterolitavoitteista löydät lisää Terveyskylän Diabetestalosta.


Diabeteksen seuranta

Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti. Niitä suunnitellessa tulee ottaa huomioon muun muassa sairauden kesto, hoitomuoto, diabetesta sairastavan ikä, mahdolliset diabeteksen aiheuttamat lisäsairaudet sekä muut sairaudet. Käypä hoito -suosituksen mukaan kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus ja arvioida diabeetikon tuen ja ohjauksen tarpeita.

Kuvaus tyypin 2 diabetesta sairastavan seurantakäyntien sisällöistä. 6-12 kk välein: mieliala ja jaksaminen, liikunta, ruokailutottumukset, elintavat, paino, vyötärö, HbA1c, verensokerin omaseurantatulokset, hypoglykemiat, verenpaine (kotiseurantatulokset), pistospaikat insuliinihoitoa käyttävillä ja jalkojen tutkiminen. 1 vuoden välein: P-Krea, eGFR, mikroalbuminuria, suun terveys, PVK, Kalium ja natrium (verenpainelääkettä käyttävillä) ja ajoterveys. 1-3vuoden välein: S-Alat, lipidit, silmänpohjakuvaus ja näkökyky, EKG, tarvittaessa: P-Tsh B12-vitamiini, infograafi.

Diabetes ja ajoterveys

Vastaanottokäyntien yhteydessä lääkäri on velvoitettu seuraamaan pitkäaikaissairaan ajoterveyttä. Ajoterveyttä seurataan yksilöllisesti. Kattavan tietopaketin diabeteksesta ja liikenneturvallisuudesta löydät Terveyskylän Diabetestalosta.


Lisäsairaudet

Diabetes vaikuttaa kaikkialla elimistössä. Koholla oleva verensokeri rasittaa elimistöä ja voi ajan myötä aiheuttaa lisäsairauksia. Lisäsairauksien riskiä voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää hoitamalla diabetesta kokonaisvaltaisesti ja hallitsemalla riskitekijöitä.

Verensokerin lisäksi kolesterolin ja verenpaineen hoito sekä tupakoimattomuus ovat tärkeitä. Jos lisäsairauksia on jo kehittynyt, näiden etenemistä voidaan hidastaa hyvällä hoidolla. Löydät lisätietoa diabetekseen liittyvistä lisäsairauksista klikkaamalla kuvassa olevia oransseja infomerkkejä.

Diabetekseen liittyvistä muista sairauksista löydät tietoa Diabetestalosta.


Hoitosuunnitelma

Hoitosuunnitelman lähtökohtana ovat diabetesta sairastavan yksilölliset tarpeet ja pitkäaikaissairauden kanssa pärjääminen. Hoitosuunnitelma on sinun ja hoitohenkilökunnan yhdessä laatima tiivistelmä, jonka tarkoituksena on turvata hoidon jatkuvuus.

Hoitosuunnitelman avulla luodaan kokonaistilanteesta yhteisymmärrys asiakkaan ja terveydenhuollon välille. Hoitosuunnitelma sisältää hoidon tavoitteet, joista tärkein on elää mahdollisimman normaalia elämää diabeteksesta huolimatta.

Hoitosuunnitelmassa kerätään yhteen:

  • pitkäaikaissairaudet ja muut terveydentilaan liittyvät tekijät 
  • yhdessä sovitut yksilölliset hoidon tavoitteet  
  • keinot ja toteutustavat tavoitteisiin pääsemiseksi  
  • hoidon seuranta, moniammatillinen tuki 
  • käytössä oleva lääkitys 
  • hoitotarvikkeet 
  • yhteystiedot terveydenhuoltoon 

Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa hoitokäynneillä. Hoitosuunnitelmakäynnille on tärkeää valmistautua huolellisesti. Monessa hoitoyksikössä saattaa jo olla käytössä sähköinen omahoitolomake tai oma tulostettava versio. Kysy lomaketta ennen vastaanottoa!


Diabeteksen hoito sairaana tai matkustettaessa

Diabetes on tärkeä huomioida erityistilanteissa kuten silloin, kun sairastut tai matkustat. Diabeteksen huomioimiseen ja hoitoon eri tilanteissa löydät vinkkejä Diabetestalosta.


Omahoitosi tueksi

Jos olet sairastunut tyypin 2 diabetekseen aivan hiljattain, voit ilmoittautua Diabetesliiton maksulliselle Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssille. Löydät lisätietoja kurssista ja sen ajankohdista sekä ilmoittautumisesta Diabetesliiton sivuilta.

Har du typ 2-diabetes? Upptäck vår webbkurs och få basfakta om diabetes och egenvård på svenska!


Maksullisia oppaita diabeteksesta voit tilata Diabetesliiton D-kaupasta.


Jos kaipaat tukea tupakoinnin lopettamiseen, Terveyskylä.fi-sivustolta löydät tupakoinnin lopettamista tukevan Omahoito-ohjelman.


Lähteinä käytetty: Diabetesliitto, Käypä hoito 2020: Tyypin 2 diabetes, Käypä hoito 2022: Dyslipidemiat, Duodecim, Terveyskylän Diabetestalo